Διεύθυνση:

2ο ΧΛΜ Ε.Ο. Σερρών-Θεσσαλονίκης, 62100, Σέρρες

Τηλέφωνο:

2321 600 741

Fax:

2321 600 742